Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liẽkas
Straipsnelis:
Lie. liẽkas (‘odd, not even’ = ‘nelyginis’), plg. la. lièks (‘extra, left over’ = ‘likęs, papildomas’) skaitvardžiuose „11“-„19“ nekirčiuotas sutrumpėjo (-licka > -lika). Kadangi sktv. „11“-„19“ yra pl. formos, tai, reikia manyti, -lika < nom.-acc. pl. n. adj. *-liekā.
Šaltinis:
Comrie 1992, 763

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas