Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
líepa (líepė)
Straipsnelis:
Pr. liepe E 601 ‘liepa’; šalia lie. líepa bei (?) sl. lipa (žr. taip pat vietovardž. Leypein, Leypiten ir kt.) lauktume pr. *leipo arba taip pat *leipe (=lie. dial. líepė, la. dial. liepe). Jeigu pr. šį žodį būtų pasiskolinę iš sl., tada turbūt prūsiškai būtų *lipo; bet kodėl šio medžio pavad. būtų skolintas? Taisyti pr. žodį į *leipe trukdo ir Lieppe, Lipeniken G. 89, kas veikiausiai liudija už kokį nors bl. *līpē, plg. dėl vokalizmo lie. kíelė šalia kýlė.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 253

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas