Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liẽpti
Straipsnelis:
Pr. pallaips (< *palaipsas) 23₅ ‘įsakymas’ [ir kt.] : lie. liẽpti, gr. λίψ· ἐπιθυμία Hes. ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 404.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 270
Antraštė:
liẽpti
Straipsnelis:
Pr. laipinna (imperfekt. I asmens sing. reikšme) 65, 27 ‘įsakė’ [ir kt.] : pallaips, lie. liẽpti, gr. λίπτω ‘noriu, geidžiu’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 804.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas