Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
líesas
Reikšmė:
mager
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne lie. líesas pateikiamas s. v. láibas ‘schlang’. Kad suom. kalboje fiksuojama laiha ‘mager’ (< prabl. *laisa-), skolinys iš bl., tai galime manyti, jog líesas yra senesnė forma nei láibas (greta to, ar dial. liebas ne dėl liesas įtakos?). Dėl to, nepaisant E. Fraenkelio abejojimų, ryšys tarp lie. líesas bei germ. *laisiz ‘weniger, minder’ yra daugiau nei įmanomas.
Šaltinis:
Senn 1958, 598
Antraštė:
líesas
Straipsnelis:
žr. líebas
Šaltinis:
Merlingen 1978, 57–58
Antraštė:
líesas
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. líesas = bažn. sl. лихъ.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 343
Antraštė:
líesas
Straipsnelis:
Lie. líesas ‘mager, hager’, liesė́ti ‘mager werden’ (plg. líe-b-as, lái-b-as, leĩ-n-as).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120
Antraštė:
líesas
Straipsnelis:
žr. leilas
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas