Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
líesti
Straipsnelis:
žr. láinas
Šaltinis:
Connolly 1984, 277–278
Antraštė:
líesti
Straipsnelis:
Lie. liesti, giminiškas la. laitīt ‘glostyti’ < *lei-t- (galbūt matomos gr. λίτομαι, λίσσομαι ‘maldauti, prašyti’, pirm. reikšmė ‘ieškoti apčiuopomis (seek by caresses)’), kuri yra prailgintas *lei-, matomos lo. linere ‘(su)tepti, šmeižti, apkalbėti (smear)’, variantas.
Šaltinis:
Buck 1949, 1063
Antraštė:
líesti
Straipsnelis:
Gr. λίσσομαι: iš λιτ-yο-μια, aor. λιτέσθαι ir λίσασθαι […]. Antrinis praes. λίτομαι ‘maldauti, prašyti dievo’ [643]. Etimologija neaiški. Suponuojama *λίσσομαι ‘paliesti, myluoti prašant’, lie. lytësti [= lytėti?], liẽsti, plg. Pokorny 664. Lo. litāre ‘aukoti su palankiais ženklais’, kurio reikšmė išsiskiria, kilo iš *litā, kuris pasiskolinta iš gr. λιτᾱ́, λιτή, plg. Benveniste, Institutions indo-européennes, II, 248.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 643–644

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas