Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
líeti, lė́ja
Straipsnelis:
*leh₁i̯- (Pokorny IEW, 664) napalinis prezentas. *li-né-h₁-ti lytyje s. air. do-lin ‘teka’, čia priklauso šaknies aor. *léh₁i̯t > *léh₁-t, 3. pl. lh₁i-ént kaip pagrindas lyčių lie. lė́ju, líeti, s. bažn. sl. lějǫ, liti; mediumu *lh₁i-ó(t) tikriausiai paremtas variantas s. bažn. sl. lijati, netiesiogiai greičiausiai ir lie. lýti ‘regnen’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas