Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
(pra)líeti
Straipsnelis:
Pr. pralieiton (neveik. rūš. būt. l. dalyvis) 49₁₃ ‘pralietas, vergossen’ [ir kt.]: palletan, islīuns, lie. (pra)líeti, lytùs, la. liêt, lît, r. лить ir kt. žr. Walde Pokorny II, 392.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 289

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas