Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Lie. ir alb. žodžiai, liudijantys šių kalbų leksikos ryšius, ieškotini pirmykštės žemdirbystės, gyvulininkystės bei medžio apdirbino terminijoje:] alb. lig, lik ‘böse, schlimm, krank, mager’ : lie. ligà ‘Krankheit’ taip pat gr. (ὀλιγος).
Šaltinis:
Jokl 1963, 150
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
HReUT. Atrodo, mažų mažiausiai vardažodžiuose per gr. reliktus su prarastu laringalu užtikrinta [struktūra]: μοιχός ‘santuokos laužytojas’ iš *moi̯g̑ʰ-ó-s iš šaknies *h₃mei̯g̑ʰ- ‘šlapintis’, kurią turi gr. ὀμείχω, lo. mingō ir t. t.; λοιγός ‘pražūtis, mirtis’ iš šaknies *h₃lei̯g-, kurią turi ὀλίγος ‘nežymus’, lie. ligà, alb. ligë ‘liga’ (Vb. lig ‘zehrt aus (išsekina)’ apie ligą).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 164
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Imant domėn keltų kalbos duomenis, atsiveria naujos galimybės (tiesa, ne visada patikimos) aiškinti bl. žodžius ir peržiūrėti senas etimologijas:] lie. ligà, la. liga – kimrų llyth ‘švelnus, silpnas’ (< *lei̯g- / *lei̯k-) [žr. R. A. Fowkes, Problems of Cymric Etymology, Lingua Posnaniensis 1957, VI, 90–111].
Šaltinis:
Топоров 1963d, 256
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
Gr. ὀλίγος ‘mažas’, ‘negausiai’, ‘truputį’ [791…]. Dažnai kartojamas gretinimas su λοιγος, lie. ligà yra abejotinas. Taip pat žr. arm. alkʿat bei Beckes, The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek, 1969, 74, 83, 87.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 791–792
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
Gr. λοιγός m. ‘netekimas, griovimas, mirtis’ […]. [...] veikėjo pavadinimas ‘griovėjas’ atliepia lie. kalboje išsaugotą veiksmažodį líegti ‘sirgti’, susijusį su veiksmo pavadinimu, kuris turi nulinį vokalizmą, lie. ligà, la. liga ‘liga, maras’. Dar prisimenama alb. lig ‘piktas, liesas’; taip pat galiausiai žodžio gale turintis q s. air. līach ‘vargšas, nelaimingas’, galbūt dar pr. licuts ‘mažas’. Su proteze turima: gr. ὀλίγος ‘mažas’, antra, arm. alkʿat ‘vargšas’. Žr. Pokorny IEW, 667.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 645
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Rekonstruojama s. alb. leksika, atitinkanti baltų kalbų žodyną] S. alb. *ligā > n. alb. ligë ‘liga’, *ligas > n. alb. i ligë ‘ligotas, blogas’, *ligustas arba *ligastas > n. alb. i ligshtë ‘negalįs, ligotas’, plg. lie. ligà, la. liga, lie. ligūstas.
Šaltinis:
Десницкая 1983, 18
Antraštė:
ligà
Reikšmė:
Krankheit, Seuche
Straipsnelis:
leik-, leig- ‘vargas, žūtis’ (Walde Pokorny II, 308, Pokorny IEW, 667) : arm. ałkʿat ‘neturtingas, vargšas; vargeta’ ir t. t.; s. air. liach ‘vargšas, nelaimingas’; gr. λοιγός ‘žūtis, nelaimė, mirtis’ ir t. t. (ne ὀλίγος ‘mažas’, žr. Merlingen, БЕ 1962, V 2, 29; Lingua 1967, XVIII, 162), alb. lig ‘piktas, liesas’, ligë ‘piktumas, blogis’; lie. ligà ‘[vok.] Krankheit, Seuche’, líegti ‘sunkiai sirgti’, pãliegis, -gỹs ‘pasiligojimas’ ir t. t. (Fraenkel LEW), la. liga ‘liga, nelaimė, likimas’; (pa-), (nu-)líegti ir t. t. lie. kalboje dėl reikšmės artimumo yra maišomas su (-)lė́gti ‘atgulti; padėti, [vok.] niederlegen’ ir t. t. [60] (Fraenkel LEW 370).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 59–60
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
La. liga ‘neleimė, liga’; gali būti giminingas gr. λοιγός ‘pražūtis, sumaištis’, alb. lígë ‘nelaimė, liga’. Akūtas randamas líegti ‘nykti, menkėti, silpti’, palíegti ‘susirgti’.
Šaltinis:
Derksen 2002, 11
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Aptariama baltų ir slavų kalbų fonologinių pakitimų relatyvinė chronologija]. Winterio dėsnis vyko tik uždaruosiuose skiemenyse, plg., tariamą išimtį kaip lie. ligà ‘disease’ (taip pat plg. gr. loigós).
Šaltinis:
Matasović 2005, 155
Antraštė:
ligà
Straipsnelis:
[Aptariama Winterio dėsnio svarba baltų ir slavų etimologijos studijoms. Kai kurias tariamas išimtis galima paaiškinti tuo, kad antrinė circumfleksinė priegaidė atsirado iš intarpinio nosinio prezenso. Pvz.:] Lie. ligà ‘illness; disease’, la. liga ‘severe illness; pestilence’ šalia gr. ὀλίγος ‘nedaug’, λοιγóς ‘žala, mirtis’ turi antrinę circumfleksinę priegaidę, plg. (su)lìgti (prez. linga?), ligùistas ‘ailing, sickly’, ligónis ‘patient’ šalia dėsningo líegti (líegsta, líego) ‘be seriously ill, waste away’.
Šaltinis:
Young 2008a, 209–210

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas