Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lìnas
Straipsnelis:
[Giminiški:] lie. lìnas, la. lins, pr. lynno, s. sl. lьnъ, r. лëн, le. len, lo. līnum, it. lino, pranc. lin, go. lein, s. ang. līn, vok. Lein, keltų (s. air. līn ‘tinklas’, kimrų llin), gr. λίνον.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 456
Antraštė:
lìnas
Reikšmė:
лен; стебель льна, отдельное единичное растение
Straipsnelis:
Baltų kalbose kolektyvinei reikšmei išreikšti, dažnai apskritai augalams pavadinti vartojama daugiskaitinė forma, vienaskaitinė vartojama krūmui, augalui, vienetui pavadinti: lie. lìnas ‘лен’ (vns. – ‘стебель льна, отдельное единичное растение’), linaĩ (dgs.) ‘лен’, la. lins ‘отдельное растение льна’, lini (dgs.) ‘лен’, pr. (bev. g. dgs.) lynno.
Šaltinis:
Дегтярев 1989, 48
Antraštė:
lìnas
Reikšmė:
лен
Straipsnelis:
Lie. lìnas, la. lins ‘стебель (отдельного растения) льна’ pateikiami kaip vienaskaitos forma šalia lie. pl. linaĩ. Ide. kamienas bevardės giminės, plg. gr. λίνον, lo. linum. Dar žr. linai
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 36–37
Antraštė:
lìnas
Straipsnelis:
Žodžių, reiškiančių liną (pvz., gr. λίνον etc.), kildinimas iš veiksmažodinės šaknies ide. *leiH- ‘wrap up, hide’ (Irslinger 2002: 41) yra problemiškas. […] Vietoj laukiamo lie. *lynas, la. *līni (pl.), s. sl. *linŭ ar r. *lin, iš tiesų paliudytos formos yra lie. lìnas, la. lini, s. sl. lĭnŭ ir r. lën, visos atspindinčios ne spėjamą idė. *liH-nó-, o *lĭ-no-.
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 79–80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas