Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lindà
Reikšmė:
kleine Meise
Straipsnelis:
žr. lįsti
Šaltinis:
Nilsson 2001, 190–191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas