Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
linksmas
Straipsnelis:
Lie. linksmas, la. līksms galbūt giminiški lie. lenkti, linkėti. Semantinė raida: ‘palinkėtas’ → ‘priimtinas’ → ‘malonus’ → ‘linksmas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1103
Antraštė:
liñksmas
Reikšmė:
froh
Straipsnelis:
J. Pokorny lie. liñksmas ‘froh’ lygina su la. līksms, sieja su baltiška forma *linksma-, kuri siejama su leñkti, leñkia ‘neigen, beugen’ iš ide. *lenk- ‘biegen’. Šis aiškinimas nėra abejotinas. Baltų *linksma- Bammesbergeris kildina iš *ln̥k-smo-.
Šaltinis:
Bammesberger 1994b, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas