Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
linksniavimas
Straipsnelis:
Straipsnyje tiriama lietuvių ir latvių gramatikos terminologija, dalis jų versta iš lotynų kalbos: linksniavimas / linksnis < declinātio.
Šaltinis:
Mathiassen 1998, 170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas