Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liùčius
Reikšmė:
„nudėvėtas, prastas sijonas“
Straipsnelis:
liùčius, liùčas, li̇̀čas „nudėvėtas, prastas sijonas“. E. Fraenkelis jį kildina iš vokiečių kalbos, plg. vok. Litze „juostelė, apvadas“ (Fraenkel 1955–:363). Galbūt žodį būtų įmanoma sieti su lenk. łyczak „maišinis audeklas“. Lietuvių raštuose žodis pasirodė tik XX a., jis randamas plote tarp Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių ir Kėdainių (LKŽ VII; [96] LKA I 115 ž., 193).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 95
Antraštė:
liùčius
Reikšmė:
„nudėvėtas, prastas sijonas“
Straipsnelis:
liùčius, liùčas, li̇̀čas „nudėvėtas, prastas sijonas“. Tai neaiškios kilmės žodis. E. Fraenkelis jį kildina iš vokiečių kalbos, plg. vok. Litze „juostelė, apvadas“ (FrnW 363). Galbūt žodį būtų įmanoma sieti su lenk. łyczak „maišinis audeklas“. Lietuvių raštų kalboje žodis pasirodė tik XX a., jis randamas plote tarp Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių ir Kėdainių (LKŽ VII 400, 597; LKA I 115 ž., 193).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 106

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas