Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liulỹs
Reikšmė:
baidyklė, maumas
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. liulỹs ‘baidyklė’, liolỹs ‘baidyklė’, paplitę pietų aukštaičiuose, darybiškai sietini su liùlti, liūliúoti ‘linguoti, suptis’
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas