Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
livrė́ja
Straipsnelis:
livrė́ja, livrėjà, livrejà, ‘tam tikras uniforminis šveicorių ar liokajų švarkas’, plg. r. ливрея ‘t. p.’. Į rusų kalbą žodis pateko iš prancūzų kalbos, plg. pranc. livreé ‘t. p.’, s. pranc. livree ‘drabužis, kurį šeimininkai duodavo (įteikdavo) savo tarnams’ < pranc. livrer ‘įteikti, pristatyti’. Tai yra veiksmažodžio libérer ‘išlaisvinti’ dubletas. Toliau kildinamas iš lo. liberāre ‘t. p.’, līber ‘laisvas’ Fasmer II 492; Klein 1966–1967: 899; Dauzat 1954: 440). Pasitaiko raštų kalboje (NdŽ; LKŽ VII 632; TrpŽ (3) 293). Žodis paplitęs ir kai kuriose kitose kalbose, be jau minėtų, dar plg. la. livreja, ang. livery, vok. Livree ‘t. p.’. Literatūra: Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966–1967.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas