Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lomà
Straipsnelis:
žr. lobas
Šaltinis:
Schall 1966, 20–21
Antraštė:
lomà
Straipsnelis:
žr. lõmas
Šaltinis:
Pisani 1968, 19
Antraštė:
lomà
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Šaknies balsių kaitą liūdija bl. *lē̆m-/*lim- ‘lenkti, laužti’/‘linkti’ vardažodinis vedinys lie. lomà, la. lãma ‘klanas, bala, pelkė’, plg. r. лом, s. ang. lama ‘raišas’, s. v. a. lam, s. isl. lami ‘sužalotas’. Dar žr. lem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 217, 222
Antraštė:
lomà
Reikšmė:
depresija, tuštuma
Straipsnelis:
Ide. *leh₂- ‘(į)lieti, (į)pilti’, manoma, fiksuojamas lo. lāma ‘klanas, bala, pelkė, liūnas’ (Schmitt-Brandt 1967:65). Jeigu lie. lomà ‘depresija, tuštuma’ ir bulg. lam ‘duobė, įduba’ giminiški, jie kilę iš lo. ‘(į)lieti, (į)pilti’ reikšmės žodžių. Tačiau bl-sl. ir lo. formų sąsajos abejotinos, žr. Fraenkel 1962: 385, Derksen 2008: 268.
Šaltinis:
Melchert 2011, 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas