Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lõmas
Reikšmė:
Vertiefung, Bodensenkung
Straipsnelis:
Ikiindoeuropietiškajam žodžių sluoksniui priklauso ir Alessio (Studi Etruschi XLVII, 1946, 141–176) minimas lie. lõmas, lomà ‘Vertiefung, Bodensenkung’, bulg. lam ‘duobė’, kurį jis siejo su lo. lama ‘pelkė’, gr. λάμια · κάσματα [19 išn.: Taip aiškino jau W. Schulze ir kiti; tai, ką priešpriešina šiam lyginimui Fraenkel LEW, 385, yra baisiausias „šaknų etimologijos“ pavyzdys, kurių, deja, šiame žodyne gausu].
Šaltinis:
Pisani 1968, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas