Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lõnė
Reikšmė:
‘elnė’
Straipsnelis:
Žodį lonė A. Briukneris laikė skoliniu iš łania. Buvo pareikšta ir kita nuomonė: lonė esąs giminiškas pr. lonix ‘varre’ = ‘bulius, veislinis jautis’ ir atitinkamiems slavų kalbų žodžiams (s. sl. lani, r. лань, le. łani, łania, łań). R. Trautmanas, remdamasis A. Leskynu, pagal pr. lonix rekonstravo ir hipotetinį lie. *lonìkas, nors pr. lonix daryba A. Leskynui buvo neaiški. Pastarosios nuomonės negalima priimti, nes slavų kalbų žodžiai rodo šaknį *oln-.
Šaltinis:
Žulys 1966, 155–157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas