Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lopetė̃lė
Straipsnelis:
Aukštaičių tarmėse fiksuojamas verpstės pavadinimas lopetẽlė, taip pat lopetė̃lė yra viena iš deminutyvinių slavizmo lópeta formų, plg. r. лопа́та, br. лапа́та, лапа́тка.
Šaltinis:
Liparte 1997, 91
Antraštė:
lopetẽlė
Straipsnelis:
žr. lopetėlė
Šaltinis:
Liparte 1997, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas