Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lubà
Reikšmė:
„lubų lenta, Deckenbrett“
Straipsnelis:
lubo E. 206 „lenta“: lie. lubà, la. luba, r. луб „plaušai, luobas“, s. isl. laupr „pintinė“ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 418.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 254
Antraštė:
lubà
Straipsnelis:
žr. luobas
Šaltinis:
Куркина 1980 (1982), 22

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas