Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùbizda
Reikšmė:
„išsižiojėlis, vėpla, drimba“
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskirtas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...]. Čia priklauso ir lùbiz(d)a „išsižiojėlis, vėpla, drimba“.
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas