Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lugùs
Reikšmė:
suglebęs, minkštas
Straipsnelis:
žr. luknė
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 208–209
Antraštė:
lugùs
Reikšmė:
вялый, дряблый
Straipsnelis:
Lie. lugùs ‘вялый, дряблый’ atsirado numetus priesagą nuo iš seno baltiško žodžio lugnùs ‘гибкий’ ← *luknus (plg. lùknas ‘с расходящимися в стороны рогами (о животных)’) ← *lutnus greta lùtas ‘коротконогий (о птицах и животных)’ : lùsti, luñta, lùto ‘отвисать, оттопыриваться’.
Šaltinis:
Темчин 1994, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas