Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lujùs
Reikšmė:
„greit lojantis“
Straipsnelis:
Didoka grupė žodžių variantų su a||u yra susijusi su baltų kalbų balsių kaitos a eilės įėjimu į u eilę skirtingose šnektose:...lajùs||lujùs „greit lojantis“ (sulū́ti, sulùjo)...
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 205

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas