Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùkštas
Reikšmė:
„pelkinė puriena“
Straipsnelis:
E. Nieminenas, kalbėdamas apie suom. luhta „klampi pieva“ (< *lušta, mano, kad baltiškojo *lušta originalas buvęs s., kurį dabar atstovaująs lie. lùkštas „pelkinė puriena, karvãžolė“ ir la. luksts „stiebas, minkšta plačialapė žolė; drėgna, žemai esanti pieva“. E. Nieminenas palaiko tuos, kurie Pabaltijo prafinų *lušta kildina iš baltų lyties *lukšta- (priesaga -šta- po k čia atsiradusi iš -sta-.
Šaltinis:
Palionis 1961, 252
Antraštė:
lùkštas
Reikšmė:
puriena; lūgnė; vandens lelija
Straipsnelis:
žr. luknė
Šaltinis:
Urbutis 1972e, 208–209

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas