Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùmšas
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. lùmšas ‘mit tief eingesunkenem Rücken (Pferd, Rind)’ : lìmti ‘einknicken, brechen’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
lumšas
Reikšmė:
su smarkiai įlenkta nugara (apie arklį, karvę); nerangus, apsileidęs
Straipsnelis:
Lie. lumšas ‘su smarkiai įlenkta nugara (apie arklį, karvę); nerangus, apsileidęs’ – bl. šaknies *lē̆m-/*lim- ‘laužti’ vedinys. Dėl pastarojo žr. lem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas