Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùnginti
Straipsnelis:
žr. lūgoti
Šaltinis:
Jēgers 1958c, 66–69
Antraštė:
lùnginti
Straipsnelis:
Prie Trautmano (Wb. 157 t.) s. v. *lenga- „lankstus, liaunas“ esančių leksemų, mano nuomone, skirtinos ir lie. lùnginti(s), luñgurti (su ekspresyviąja palatalizacija – lie. lùinginti(s), luingurti) „uodegą vizginti, pataikauti“, lunguro žodžiai „pataikūno žodžiai“. Pastaruosius žodžius Frenkelis (Wb. 390), laikydamas jų prieb. n ekspresyviuoju, siūlo gretinti su lie. lùgintis „įsiteikti, sich einschmeicheln“.
Šaltinis:
Jēgers 1958c, 54
Antraštė:
lùnginti
Reikšmė:
to allure, fondle
Straipsnelis:
žr. luginti
Šaltinis:
Kroonen 2011, 98
Antraštė:
lùñginti
Reikšmė:
to allure, fondle
Straipsnelis:
žr. luginti
Šaltinis:
Kroonen 2012a, 192–193
Antraštė:
lùnginti
Reikšmė:
to allure, fondle
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariama priebalsių gradacijos ir psicholingvistinės geminatų kilmės iteratyvuose klausimas. S. isl. ‘to entice, stroke, caress’, s. v. a. lockōn- : lohhōn- ‘id.’ < *lukkōþi, *luk/gunanþi ir lie. lù(n)ginti ‘to allure, fondle’ < *lug(ʰ)-n̥h₂. Akivaizdus paralelizmas tarp protogermanų *lukkōþi, *luk/gunanþi ir lie. lù(n)ginti. Priesaga *-in- > *-n̥h₂-.
Šaltinis:
Kroonen 2012b, 275 –276

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas