Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
luñkanas
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad ide. sprogstamųjų veliarinių priebalsių sistema buvo *k : *, o * atsirado iš *k palataliniame kontekste.] Teorija, pagal kurią baltų-slavų kalbose * buvo atsakinga už raidą * > *ur, yra problemiška, plg. pr. lunkis ‘Winkel’, lie. luñkanas, la. lùnkans ‘biegsam’ vs. lie. linkstù, liñkti ‘sich biegen’, lenkiù, leñkti ‘biegen’, s. sl. -lękǫ, -lęšti ‘biegen’, kilę iš šaknies *lenk- / *ln̥k- (plg. s. isl. lengja ‘Riemen, Streifen’, vok. ent-lang).
Šaltinis:
Lipp 2009a, 26

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas