Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùnkausis
Reikšmė:
„nulinkusiomis ausimis“
Straipsnelis:
lunkis E. 199 „kampas“: lùnkausis iš Būgos KSn. 264, la. (kuršių) luñka, luncinât, lunk(an)s, žr. ME s. v. luñka.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 255

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas