Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lúožas
Straipsnelis:
lē̌gh-, lō̌g̑h-, ləg̑h- ‘žemas, palinkęs’ (Walde-Pokorny II 425 t., Pokorny IEW 660): gr. hom. λάχεια(νῆσος, ἀκτή) ‘žemas’ (? Plg. Frisk; nėra Pokorny IEW, bet yra vienintelis P. pateikiamo ləg̑h- įrodymas); s. isl. lágr ‘žemas’ (iš čia anglų low), v. v. a. læge ‘plokščias’, nd. lǟge ‘žemas, plokščias’ ir t. t. (Bezzenberger, BB. 23, 301, Fick III 358, Fraenkel LEW 349 b); lie. lúožas, naujesnis ložė̃ ‘javų nulinkimas’, ložė́ti „palinkti“ (apie javus)’ (o turbūt naujesnis), lóžinti ‘lenkti’, iš kur ir lažà, lãžos, lãžas ‘Frondienst’, paaiškinami (iš lenkimosi) (lož- ir laž- Fraenkel pateikia po lažà 3. ‘Frondienst’ su kai kuriais dalykais, kurie čia kitaip traktuojami), leznùs ‘nuožulnus (abgeschrägt, abgedacht, nicht senkrecht abfallend)’ (Fraenkel po lė̃ksnas), la. lȩ̂zns, lȩ̂zens, lȩ(a)ns ‘plokščias’ [...]; la. lẽzêt, lẽzât, -uôt ‘(labai) lėtai eiti’, 1. prūsų līse ‘kriecht’; sl. (*)lězǫ, lězti ‘šliaužti, lipti, lįsti (!)’, lažǫ, laziti ‘t. p.’
Šaltinis:
Merlingen 1978, 59
Antraštė:
lúožas
Straipsnelis:
žr. palažas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 250
Antraštė:
luožas
Reikšmė:
Niederbeugen des Getreides
Straipsnelis:
žr. lėkštas
Šaltinis:
Blažek 2001b 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas