Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lúoba
Reikšmė:
„žievė“
Straipsnelis:
S. oland. lyt: s. air. luib atitikimas neatsirado dėl skolinimo: go. lubi „nuodai“ [...], s. angl. lybb „nuodų burtai“, s. v. a. luppi „stipriai veikiančios augalų sultys“ atspindi germ. *lubja reiškiantį turbūt „ein aus Blättern und Krauten gewonnener Saft, dem man heilende, aber unter Umständen auch giftige Eigenschaften zuschrieb“ [...]. Ši proto-germ. forma atitinka su s. air. luib „žolė, augalas“, bet abu gali būti padaryti iš tos pat šaknies *leubh- kaip go. laufs, s. angl. lēaf, s. v. a. loub „laja, lapas“ – nors tolimesni giminaičiai iš dalies lieka abejotini (jų reikšmė iš esmės būna „žievė“, pvz., lo. liber, lie. lúoba, r. lub ir t. t. – bet t. p. plg. s. v. a. louft „žievė“, s. a. leap „krepšys, kubilas (padarytas iš žievės)“, s. air. luchtar „valtis (iš žievės)“.
Šaltinis:
Polomé 1983, 286

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas