Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lúobena
Reikšmė:
„kerėpla“
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir trm. lúobena „kerėpla“ (šalia kitur pažįstamo lúõbena „lupena, nuolupa“).
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas