Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lúoma
Reikšmė:
‘akiduobė’
Straipsnelis:
lōm- ‘įduba’ – lie. lúoma ‘akiduobė’ (Fraenkel LEW 385: prie jau minėto lomà).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas