Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lúomas
Reikšmė:
nuolauža
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Su senąja rytų bl. šaknies*lē̆m-/*lim- reikšme ‘laužti’/‘linkti’ siejasi ir balsių kaitą liūdija vardažodinis vedinys lie. lamatà, lãmatas, -ai, lúomas ‘nuolauža’, la. lamatas, lamata ‘spąstai’. Dar žr. lem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas