Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
luõpti
Straipsnelis:
La. luõps ‘galvijas, gyvulys’ gali būti giminiškas su la. luopuôt ‘zanken, schelten, heruntermachen’, lie. luõpti ‘lupti, gnybti, plėšti’ (plg. lie. lùpena ‘prastas gyvulys, nudžiūvėlis’ ir lùpti).
Šaltinis:
Kazlauskas 1970c, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas