Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lupata
Reikšmė:
‘drąskius, gusna; ištižėlis, nevala’
Straipsnelis:
lúobas ‘liurbis, kerėpla’ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas ‘žemė, karna’, lúobti ‘sunkiai dirbti’ ir kt. [...]. Čia priklauso ir [...] lupsnà ‘liesas arklys, sprogma, kuinas’, lupata ‘driskius, susna; ištižėlis, nevala’ (šalia lupata ‘skarmalas; mazgotė’)...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas