Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùpkė
Reikšmė:
‘prastas arklys’
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir [...] lùpis ‘liurbis’, lùpkė ‘prastas gyvulys‘...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas