Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lùpskis
Reikšmė:
‘driskius, skarmalius’
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir [...] lùpskis, ‘driskius, skarmalius’...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas