Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lupsnà
Reikšmė:
‘liesas arklys, sprogena, kuinas’
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir [...] lupsnà ‘liesas arklys, sprogena, kuinas’, lupsnìs ‘t. p.’ (šalia lupsnìs ‘nuolupa, žievė’)...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas