Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lupynà
Reikšmė:
‘menkas, liesas, silpnas arklys ar kumelė; niekam tikęs žmogus’
Straipsnelis:
lúobas „liurbis, kerėpla“ etimologiškai neturi būti atskiriamas nuo lúobas „žievė, karna“, lúobti „sunkiai dirbti“ ir kt. [...] Čia priklauso ir lùpikas ‘prastas arklys, kuinas’, lupynà ‘menkas, liesas, silpnas arklys ar kumelė; niekam tikęs žmogus’ (šalia lupynà ‘nuolupa’), lupỹnė ‘prastas arklys, kuinas’ (šalia lupỹnė ‘nuolupa, skutena; žievė’)...
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas