Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
luzgė́ti
Reikšmė:
judėti, maskatuoti, krutėti, tabaluoti; liulėti
Straipsnelis:
Prasl. *luzgati [4. Kaip ir duslusis variantas prasl. *luskati (bulg. люскамь ‘trenkti, duoti antausį, gerti’, s. r. лускати ‘graužti riešutus gliaudant, le. łuskać ‘lukštenti, gliaudyti; traškėti, braškėti’) vienų autorių laikomas onomatopėjinės kilmės, kitų kildinamas iš ide. *leu- ‘lupti, gliaudyti, išimti’ su formantu sk, būdingu veiksmažodžiams intensyvams.] (bžn. sl. louzgati ‘kramtyti’, r. šnek. лызгáть ‘есть, разгрызая и выплевывая шелуху, скорлупу’, ‘dial. valgyti’) šaknies struktūra (skiriasi vokalizmo laipsnis) panaši į lie. luzgė́ti, lùzga, -ė́jo ‘judėti, maskatuoti, krutėti, tabaluoti; liulėti’, bet semantiškai sieti šiuos veiksmažodžius sunkoka. Jei prasl. *luzgati būtų imitatyvinės kilmės, būtų galima rekonstruoti tik panašių lietuvių ir slavų garsažodžių *lauzg- / *luzg- (LKŽ duomenimis, šaknies luzg- žodžiai pažįstami tik žemaičių plote).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas