Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lỹdeka
Straipsnelis:
[Lingvo-geografiniu aspektu galima išskirti bendrabaltišką žuvies pavadinimą:] pr. liede, lie. lỹdeka, la. līdaka ‘lydeka’.
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 155
Antraštė:
lydekà
Straipsnelis:
Pr. liede (līde) E. 562 ʻlydekaʼ : lie. lydekà arba lydỹs.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 251
Antraštė:
lydekà
Straipsnelis:
Lie. lydẽkas, lydekà, la. līdeks „lydeka“ („pike“) (plg. lie. lydỹs, matyt, priklauso deminutyvų darybiniam tipui (su priesaga *-e-ko-).
Šaltinis:
Vitkauskas 1995, 51
Antraštė:
lydekà
Straipsnelis:
žr. lydys
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas