Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lyginti
Straipsnelis:
Pr. līgint 31₁₈ ‘teisti, richten’ [ir kt.] : līgan, lie. lyginti, la. li̇̃dzināt.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 252

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas