Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lýginti; pa lýginti
Straipsnelis:
Pr. empolijgu ‘panašiai’ reikia suprasti kaip *em(en) *polijgu ‘panašiu būdu’. Dėl to siejama su lie į palygų s. acc., la. *ie- *palīg- / *palīdz- (plg. lie. palìg, pãlig, palỹg, pàliga, paligei ir t. t. praep.; palýgus adj., palýginti; la. pali̇̃dzīgs, pali̇̃gs ir pan.). Sl. *vъ *polig-, plg. ukr. поли́гатися ‘sueiti’, ‘susieti’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ Е–Н, 31–32

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas