Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lýgmalas
Straipsnelis:
[14 išnaša:] La. mala dūrinyje jũrmala ‘jūros krantas’ apibūdina krantą kaip pakilimą, plg. sl. iz-molěti ‘kyšoti’, alb. mal‘ ‘kalnas’. Lietuviškas šio žodžio atitikmuo dar išliko būdvardiniame dūrinyje lýg-malas.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 215

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas