Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lyguma
Straipsnelis:
Lie. lyguma, la. līdzenums klo iš lygus, la. līdzens ‘lygus, plkščias’. Toks atvejis, kai žodis, žymintis sąvoką ‘lyguma’, kilęs iš būdvardžio, žyminčio sąvoką ‘lygus, plokščias’, yra gana dažnas ide. kalbose, plg. lo. plānum (: lo. plānus ‘lygus, plokščias’), s. isl. sletta (: s. isl. slēttr ‘lygus, plokščias’) ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 26–27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas