Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lygùtė
Reikšmė:
„miškų vieversys, mažesnis už dirvilų vieversį“
Straipsnelis:
[Lygutė sietina su lygúoti 2. „dainuoti“]. Lygúoti 1. „spėti lyklygu...“ iš tikrųjų yra ne kita reikšmė, o kitas žodis. Lyguoti reikšmė yra „giedoti čiulbėti“ ir „dainuoti“. E. Fraenkelis ... žodžio reikšmę pateikia platesnę „balsu džiūgauti (vor Freude aufjauchren)“ ir lygina su la. lĩguôt „dainuoti, džiūgauti, Joninių dainas dainuoti, Jonines švęsti“, lĩguô, lĩgâ. Tai įtikinamai paaiškina ir lygutės motyvaciją... Tai veikėjų ar veiksmažodinės ypatybės turėtojų priesagos -utis, vedinys. Pasak V. Urbučio, tokie vediniai padaromi iš įvairių (ppv. nepriešdėlinių) veiksmažodžių, kurie pagal savo reikšmę ypač dažnai yra garsiniai: dudutis, tututės... (LKGI 324). P. Skardžius... pažymi augalų pavadinimus ir jų dažnai „onomatopėjinę darybą“ (ŽD 363). Iš nenurodytų, pvz.: čekutis, lakštutė, lututė.
Šaltinis:
Klimavičius 1994, 184–185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas