Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lykstė̃
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariamas lietuvninkų vaidmuo latgalių etnogenezėje. Ciskodo šnektoje lykstė̃ yra paskolinta iš latgalių 1478–1519 m.
Šaltinis:
Garšva 1989, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas