Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lỹkyti
Straipsnelis:
[Aiškinama senųjų atematinių formų raida]. Schmalstiegas ide. istorijoje skiria *leikᵂ paradigmos tris susidarymo periodus (Schmalstieg 1980, 37–138). Kamieną su ilguoju ī šaknyje *līkᵂ- Schmalstiegas įžiūri lo. sg. 3. a. līgu-it-ur, lie. lỹk-yti, kamieną su antrine tematizacija (*likᵂ-et < *ly-ekᵂ-et) – lie. lik-aũ, s. i. aoriste a-ric-at, kamieną *leykᵂ-t, aiškinamą iš *léy-ekᵂ-e, – lie. *leykᵂ-ti, *likᵂ-tó – lie. li̇̃k-tas, s. i. rik-tá. *leykᵂ-ti priskyrimas vėlyvesnėms formoms atrodo teisėtas. Van Veikas numanęs šios šaknies baltiškų formų perfektinę kilmę, iškėlė hipotezę, pagal kurią s. bl. *leika (siejamas su gr. λειπει, t. y. su tematiniu praes. susidarymo tipu) ir [127] atematinis *laikti, interpretuojamas kaip senasis perfektas, turėjo susilieti į vieną veiksmažodį. Tai sunkiai siejasi su realiais faktais.
Šaltinis:
Иванов 1981, 126–127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas