Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lýsti
Straipsnelis:
Žr. láinas.
Šaltinis:
Connolly 1984, 277–278
Antraštė:
lýsti
Straipsnelis:
N. v. a. leise kilęs iš protogerm. *līs-, kaip liudija s. v. a. līso. Iš protogerm. *līs- yra dvi indoeuropiečių kalbos galimybės: *leis- ar līs-. Kluge-Mitzka (Etym. Wb. der deutsch. Spr., 20th. Ed., Berlin, 1967, 435) germanų žodis yra kildinamas iš ide. *lei- ir siejamas su lie. lýsti ‘mager warden’. Atsižvelgiant į šį [lie.] žodį, ide. *līs- yra daug geresnis techninis sprendimas. Mes čia turime tikrai gerai žinomą atitikimą: protogerm. * = lie. ý =ide. *.
Šaltinis:
Peeters 1979, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas