Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lytùs
Straipsnelis:
žr. lieti
Šaltinis:
Merlingen 1978, 58
Antraštė:
lytùs
Reikšmė:
lietus
Straipsnelis:
Žr.: (pra)li̇́eti.
Šaltinis:
Endzelīns DI, IV (2), 289
Antraštė:
lytùs
Reikšmė:
lietus
Straipsnelis:
Lytùs ‘lietus’ (: lýti) (gali būti senas darinys su kitu balsių kaitos laipsniu).
Šaltinis:
Paulauskienė, Zinkevičius 1977, 310
Antraštė:
lytus
Reikšmė:
lietus
Straipsnelis:
Lie. lytus, la. lietus kartu su lie. veiksmažodžiu lyti, la. lit : lie. lieti, la. liet, s. sl. liti, lěją ‘lieti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 68
Antraštė:
lytùs
Reikšmė:
lietus
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos paveldėtą balsių kaitą reprezentuoja šios eilės: 1) žélti : žãlias : žė́lė : žolė̃ : žìlti; 2) snéigėti : sniẽgas : snaĩgė : snìgti; 3) daubà : duobė̃ : dùbti. Tarmėse pasitaiko nemažai kaitos sumaišymo atvejų, kai atskiri žodžiai sakomi su kitais tos pačios eilės balsiais. Pavyzdžiui, su y: lytùs (Plungė, Laukuva, Kuršėnai) ‘lietus’ : lýti.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010c, 242

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas